În 2024, Teatrul German de Stat Timișoara va colabora cu Teatrul din Altenburg Gera la un proiect comun. Premiera “Die Liebe auf Erden/Das Kunstwerk” este planificată pentru luna
mai 2024- sub forma unui program dublu, atât în România, cât și în Germania, cu echipe artistice din ambele teatre. Într-o primă fază a proiectului vor fi scrise două texte. Cel pentru
TGST va fi conceput de Elise Wilk, iar cel pentru Teatrul din Altenburg Gera de Anja Hilling. Piesele vor explora condițiile și sursa sărăciei în cele două țări, inechitatea socială și cum arta
poate să reflecte aceste probleme. Montările respective vor fi realizate în așa fel încât spectacolele se pot juca independent unul de altul, dar și împreună.

Mai multe detalii AICI: https://www.teatrulgerman.ro/ro/stiri/teatrul-german-de-stat-timi%C8%99oara-va-colabora-cu-teatrul-altenburg-gera-la-o-co-produc%C8%9Bie-interna%C8%9Bional%C4%83/